Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Η Λειτουργική Ιατρική (διεθνώς Functional Medicine) αξιολογεί και προσεγγίζει την υγεία του ανθρώπου βασισμένη στη βιολογία συστημάτων του ανθρώπινου οργανισμού και εστιάζει στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση της βασικής αιτίας της νόσου.

Η Λειτουργική Ιατρική λαμβάνει υπόψιν ότι κάθε ασθενής εκδηλώνει ανισορροπία και προβλήματα στη λειτουργιά του οργανισμού με μοναδικό τρόπο, και ως επιστημονική προσέγγιση, αποφεύγει την οριζόντια αντιμετώπιση της πάθησης καθώς αξιοποιεί το μοντέλο της εξατομικευμένης διάγνωσης και υγειονομικής  φροντίδας.

Η ακριβής εκδήλωση κάθε αιτίας εξαρτάται από τα γονίδια, το περιβάλλον και τον τρόπο ζωής του ατόμου και βάσει αυτού, τα διαγνωστικά εργαλεία και οι θεραπείες της Λειτουργικής Ιατρικής στοχεύουν να προσδιορίσουν και να θεραπεύσουν την αιτία, με αποτέλεσμα το διαρκές όφελος για τον οργανισμό πέρα από την καταστολή των συμπτωμάτων.

Ιδιαίτερα σε ο,τι αφορά τις χρόνιες παθήσεις, η Λειτουργική Ιατρική προσφέρει μια εναλλακτική λύση στην καταστολή των συμπτωμάτων – αντιμετωπίζοντας τους υποκείμενους μηχανισμούς που προκαλούν τη νόσο σε αντίθεση με τις  συμβατικές θεραπείες για χρόνιες παθήσεις που στοχεύει στην ανακούφιση του πόνου ή των συμπτωμάτων μέσω φαρμάκων.

Κάθε σύμπτωμα ή διαφορική διάγνωση μπορεί να είναι ένα από τα πολλά που συμβάλλουν στην ασθένεια ενός ατόμου. Και κάθε διάγνωση για μια ασθένεια μπορεί να ξεκινά και να διακλαδώνεται από και μέσω  πολλαπλών αιτιών δυσλειτουργίας του οργανισμού.

Όλο και περισσότεροι κλινικοί γιατροί ανά τον κόσμο εκπαιδεύονται με ειδικά σεμινάρια στην Λειτουργική Ιατρική απ όπου αντλούν νέα εργαλεία και στρατηγικές για την σύγχρονη ολιστική ιατρική διάγνωση και θεραπεία.  

Έγκριτοι επιστήμονες πολλών ειδικοτήτων από την Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Αυστραλία παραδέχονται ότι τα δεδομένα που σήμερα παρέχει η προσέγγιση της Λειτουργικής ιατρικής για την αξιολόγηση του ασθενούς με νέα βιομετρικά και βιοπληροφορικά εργαλεία– αποτελούν ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός στην ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων. Τα δεδομένα με τις χιλιάδες περιπτώσεις ασθενών διεθνώς καταδεικνύουν ότι η υιοθέτηση των μεθόδων της Λειτουργικής Ιατρικής όχι μόνο θεραπεύουν , ή απoθεραπεύουν, αλλά παρατείνουν το προσδόκιμο ζωής σε ασθενείς και υγιείς. 

Οι καινοτόμες προσεγγίσεις εστιάζουν

  • στην διαδικασία της πέψης και του μικροβιώματος,
  • στο ανοσοποιητικό ,
  • στη σιωπηλή φλεγμονή και
  • στην μιτοχονδιακή λειτουργία .
  • Στην Πρόληψη και Αποκατάσταση και στην Αθλητιατρική του μέλλοντος
 

Ο συνδυασμός της Κλασσικής Ιατρικής και της Συμπληρωματικής Επιστήμης που εισάγει η Λειτουργική Ιατρική αποτυπώνει την πλέον σύγχρονη τάση της

αντίληψης για την Υγεία, όπως εκφράζεται από τον ίδιο τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, που δημιούργησε το 2022 στην Ινδία το Παγκόσμιο Κέντρο Παραδοσιακής Ιατρικής με στόχο να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της παραδοσιακής ιατρικής μέσω της σύγχρονης επιστήμης και τεχνολογίας για τη βελτίωση της υγείας των ανθρώπων και του πλανήτη.

Κατάθλιψη και φλεγμονή: Ένα παράδειγμα νόσου και αιτίας  που ωφελείται ιδανικά από την Λειτουργική Ιατρική

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της διεξοδικής και ολιστικής προσέγγισης που ακολουθεί η Λειτουργική Ιατρική για τον προσδιορισμό της αρχής και αιτίας της έγερσης της ασθένειας είναι η κατάθλιψη.  Όπως δείχνει το γράφημα, μια διάγνωση κατάθλιψης μπορεί να είναι αποτέλεσμα περισσότερων από μιας αιτίας . Για παράδειγμα, η κατάθλιψη μπορεί να προκληθεί από πολλούς διαφορετικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της φλεγμονής. Ομοίως, μια αιτία όπως η φλεγμονή μπορεί να οδηγήσει σε μια σειρά από διαφορετικές διαγνώσεις, συμπεριλαμβανομένης της κατάθλιψης.

Πηγη: https://www.ifm.org/functional-medicine/what-is-functional-medicine/

Folow Us on Social Media