Βελονισμός για τη Στυτική Δυσλειτουργία – Εντυπωσιακά τα αποτελέσματα για το φαινόμενο που αυξάνεται ανησυχητικά

Η στυτική δυσλειτουργία αυξάνεται ανησυχητικά σε συχνότητα σε όλο τον κόσμο, και σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία επηρεάζει περισσότερο από 150 εκατομμύρια άνδρες που αποτελούν περίπου το 20% των ενηλίκων ανδρών παγκοσμίως. Ένα φαινόμενο που είναι πλέον πανταχού παρόν με συνεχή ανοδική τάση λόγω του επιταχυνόμενου ρυθμού της καθημερινής ζωής, των αυξημένων πιέσεων, των αλλαγών στη διατροφή, στον τρόπο ζωής και άλλων παραγόντων, τους οποίους διερευνούν  οι ειδικοί επιστήμονες

Παρόλο που η έρευνα και η κλινική αντιμετώπιση έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο στη θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας,  πολλοί ασθενείς δεν είναι ικανοποιημένοι με τις συμβατικές θεραπείες και αναζητούν εναλλακτικές λύσεις. Ο βελονισμός, η τεχνική της Παραδοσιακής Κινεζικής Ιατρικής που περιλαμβάνει την εισαγωγή βελόνων σε συγκεκριμένα σημεία και μεσημβρινούς της ροής της ενεργείας του σώματος, φαίνεται να έχει θετικά αποτελέσματα στη στυτική δυσλειτουργία, καθώς επιδρά στη ρύθμιση του υποθαλάμου, την ορμονική λειτουργία και την τοπική νευρική λειτουργία. Ο βελονισμός αναδεικνύεται έτσι σε μια πολλά υποσχόμενη θεραπευτική επιλογή, ειδικά όταν συνδυάζεται με συμβατικές θεραπείες, όπως δείχνουν σχετικές δημοσιευμένες μελέτες, καθώς ως τεχνική  αντιμετωπίζει άμεσα και τις επιπτώσεις στην ψυχική υγεία.

Αιτίες  του προβλήματος

Πολλοί τύποι παραγόντων, όπως ψυχολογικοί παράγοντες, χειρουργικές επέμβασεις που μπορεί να έχουν προηγηθεί, τραύμα, αγγειακές παθήσεις, ενδοκρινολογικοι, νευρολογικοί ή ψυχολογικοί παράγοντες,  μπορούν να οδηγήσουν μεταξύ άλλων σε στυτική δυσλειτουργία.

Επιπτώσεις  και ανακύκλωση του προβλήματος

Η στυτική δυσλειτουργία επηρεάζει βαθιά την ποιότητα ζωής των ασθενών, την οικογενειακή και  την κοινωνική τους σταθερότητα, προκαλώντας ταλαιπωρία και αυξανόμενη αγωνία στον ανδρικό πληθυσμό σε σχέση με το πρόβλημα.  Σε ορισμένες περιπτώσεις, η στυτική δυσλειτουργία πυροδοτει δείχνει έναν αρνητικό κύκλο αλληλεπίδρασης,  στον οποίο οι κακές σεξουαλικές σχέσεις, η σεξουαλική δυσαρέσκεια, η μειωμένη αυτοπεποίθηση, η χαμηλή αυτοεκτίμηση και τα συμπτώματα της κατάθλιψης μπορεί να οδηγήσουν σε στυτική δυσλειτουργία και να ανακυκλωθουν ως συνέπεια αυτής.

Διαθέσιμες κλασσικές θεραπείες και παρενέργειες

Στη Δυτική Ιατρική έχουν αναπτυχθεί διάφορες μορφές θεραπείας για τη στυτική δυσλειτουργία, οι οποίες μπορούν να χωριστούν σε επεμβατικές και μη επεμβατικές προσεγγίσεις.

Οι μη επεμβατικές θεραπείες βασίζονται στην από του στόματος λήψη αναστολέων της φωσφοδιεστεράσης τύπου 5 (σιλδεναφίλη, βαρδεναφίλη, ταδαλαφίλη και αβαναφίλη) ως την κύρια μορφή θεραπείας, που χαρακτηρίζεται από βραχυπρόθεσμη αποτελεσματικότητα.  Αυτά τα φάρμακα σχετίζονται με κοινές παρενέργειες όπως ζάλη και συμφόρηση του προσώπου,  καθώς και πονοκεφάλους, μυαλγίες και άλλους πόνους, απώλεια ακοής διαταραχές όρασης και σοβαρή υπόταση.

Οι επεμβατικές θεραπείες περιλαμβάνουν την ενδοσπηλαία έγχυση αγγειοδιασταλτικών φαρμάκων, συσκευές αναρρόφησης κενού και προθετική πέους, τεχνικές που σχετίζονται με ανεπιθύμητες ενέργειες.

Ο Βελονισμός

Ο βελονισμός, ως μέρος της Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής(TCM) ορίζεται ως η εισαγωγή μικρών βελονών σε συγκεκριμένα σημεία του σώματος, που συνήθως βρίσκονται κατά μήκος μονοπατιών που αναφέρονται ως κανάλια ή μεσημβρινοί, όπου πιστεύεται κατά την TCM ότι κυκλοφορεί το Qi (ζωτική ενέργεια).

Ο ηλεκτροβελονισμός, επίσης είναι μια πιο πρόσφατη τεχνική που περιλαμβάνει την ηλεκτρική διέγερση βελονών βάσει της βαθιάς γνώσης της τεχνικής του βελονισμού, με το πλεονέκτημα ότι ο ηλεκτροβελονισμός εφαρμόζεται με επιπλέον ακρίβεια.

Ο στόχος αυτών των τεχνικών είναι να ρυθμίσουν το νευρικό, κυκλοφορικό, ενδοκρινικό και εξωκρινικό σύστημα και να προάγουν μια κατάσταση ευεξίας.

Ο βελονισμός έχει κερδίσει την αναγνώριση στη Δύση, και η επιστημονική έρευνα της Συμβατικής Ιατρικής για την αποτελεσματικότητα του βελονισμού έχει αυξηθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Σύγχρονες μελέτες όπως των επιστημόνων Kalina Simões και  Jorge Magalhães Rodrigues του ,Πορτογαλικού Ινστιτούτου Ερευνών στις Συμπληρωματικές Θεραπείες Taiji and Qigong, Maia, της Πορτογαλίας, καταδεικνύουν με αυξανόμενο ρυθμό τα θετικά αποτελέσματα του βελονισμού στη αντιμετώπιση της σεξουαλικής δυσλειτουργίας, χωρίς σοβαρές παρενέργειες.

Εκατομμύρια άνδρες στον κόσμο στρέφονται στην Παραδοσιακή Κινεζική Ιατρική

Λόγω του αντίκτυπου και της αυξανόμενης επικράτησης της στυτικής δυσλειτουργίας, μαζί με τη δυσαρέσκεια για τις συμβατικές μεθόδους θεραπείας, η ζήτηση για νέες στρατηγικές πρόληψης και θεραπείας αυτής της πάθησης έχει αυξηθεί.  Η Παραδοσιακή Κινεζική Ιατρική είναι ένα ολιστικό ιατρικό σύστημα που βλέπει την υγεία ως μια συνεργατική κατάσταση λειτουργικών βιολογικών συστημάτων που μπορούν αμοιβαία να επηρεάσουν το ένα το άλλο όταν διαταραχθούν.

Διεξάγεται τα τελευταία χρόνια  συνεχής μελέτη στη Δύση για την κατανόηση της συγκεκριμένης φιλοσοφίας και θεωρίας της παραδοσιακής κινεζικής ιατρικής. Πολλοί ερευνητές της κλασσικής Ιατρικής αλλά και διεθνείς οργανισμοί, όπως ο ΠΟΥ,  πιστεύουν ότι οι τεχνικές της Παραδοσιακής Ιατρικης και ο βελονισμός  αποτελούν ένα πολλά υποσχόμενο συμπλήρωμα των δυτικών μεθόδων συμβατικής ιατρικής και θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον όρο «Ολοκληρωτική ιατρική».

Στη Στυτική Δυσλειτουργία η παραδοσιακή κινεζική ιατρική φαίνεται να παρέχει πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα στη βελτίωση των βαθμολογιών του Διεθνούς Δείκτη Στυτικής Λειτουργίας, των ποσοστών κλινικής αποκατάστασης και των επιπέδων τεστοστερόνης, χωρίς αυξημένες παρενέργειες.

Για τον βελονισμό συγκεκριμένα, οι μηχανισμοί με τους οποίους δρα στο σώμα αρχίζουν να αποκαλύπτονται, υποδηλώνοντας ότι μπορεί άμεσα ή έμμεσα να ωφελήσει ως τεχνική τη στυτική δυσλειτουργία. Τα θετικά αποτελέσματα στην ψυχική υγεία μπορεί να είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της θεραπείας και από αυτή την άποψη, ο βελονισμός υπόσχεται περαιτέρω επιτυχία  Επιπλέον, αναδύονται ορισμένες αντιλήψεις σχετικά με τα οφέλη του βελονισμού ως συμπληρωματικής θεραπείας της συμβατικής θεραπείας για τη στυτική δυσλειτουργία, γεγονός που ήδη υποδηλώνει ότι ο βελονισμός θα μπορούσε να είναι μια πολύτιμη προσθήκη στις θεραπευτικές επιλογές.

Θεωρία και θεραπεία για την  Στυτική Δυσλειτουργία στην Κινεζική Ιατρική

Στην Κινεζική Ιατρική η Στυτική Δυσλειτουργία μπορεί να αποδοθεί σε μείωση της φωτιάς του Ming Men (η πύλη της ζωής), σε υπερβολική σεξουαλική επαφή ή αυνανισμό και σε διαταραχές στο Shen (πνεύμα).

Η θεραπευτική προσέγγιση επικεντρώνεται στην αναζωογόνηση του Qi νεφρού και στην υποστήριξη της καρδιάς και του σπλήνα. Κατά συνέπεια, αυτοί οι ίδιοι συγγραφείς προτείνουν ότι στον βελονισμό, τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα σημεία βελονισμού βρίσκονται κατά μήκος του μεσημβρινού του νεφρού ( Shaoyin του ποδιού), του Ren Mai και των πίσω σημείων Shu , με πιθανή χρήση moxibustion σε συγκεκριμένες σημεία βελονισμού.

Διάσημοι βελονιστές και ειδικοί της Παραδοσιακής Κινεζικής Ιατρικής από την άλλη πλευρά, υποστηρίζουν ότι η στυτική δυσλειτουργία σχετίζεται με ανεπάρκεια σπλήνας και νεφρών και απόφραξη του Qi και του αίματος ( Xue ). Ως εκ τούτου, η θεραπεία θα πρέπει να επικεντρώνεται στην ενίσχυση του σπλήνα, στην προώθηση της κυκλοφορίας του αίματος και ταυτόχρονα στη βελτίωση της διάθεσης.

Ερευνητές της Κλασσικής Ιατρικής επισημαίνουν ότι κρίνοντας βάσει των δεδομένων της Δυτικής Ιατρικής, η θεραπεία με βελονισμό μπορεί να ρυθμίσει την ευαισθησία των νεύρων και να βελτιώσει την παροχή αίματος στα περιφερειακά αιμοφόρα αγγεία, γεγονός που επιτυγχάνει την αποτελεσματικότητα

Spread the love

info@medfuture.gr

Folow Us on Social Media